slideboven1 slideboven2 slideboven3 slideboven4 slideboven5 slideboven6 slideboven7 slideboven8 slideboven9 slideboven10 slideboven11 slideboven12 slideboven13 slideboven14 slideboven15 slideboven16 slideboven17 slideboven18 slideboven19 slideboven20 slideboven21 slideboven22 slideboven23 slideboven24 slideboven25 slideboven26 slideboven27 slideboven28 slideboven29
slideonder1 slideonder2 slideonder3 slideonder4 slideonder5 slideonder6 slideonder7 slideonder8 slideonder9 slideonder10 slideonder11 slideonder12 slideonder13 slideonder14 slideonder15 slideonder16 slideonder17 slideonder18 slideonder19 slideonder20 slideonder21 slideonder22 slideonder23 slideonder24 slideonder25 slideonder26 slideonder27 slideonder28 slideonder29

Aanmelden 

Deelnemers kunnen zich inschrijven via de link onderaan deze bladzijde. Belangrijk: lees onderstaande informatie goed alvorens hierop te klikken.

Betaling van het inschrijfgeld inclusief eventuele opties kan uitsluitend via Ideal. Op de laatste pagina van de inschrijving kom je automatisch bij Ideal. Als je klaar bent met betalen gebruik dan de knop "terug naar de webshop". Door deze actie wordt de Ideal-betaling goed afgesloten!!

Tijdens het inschrijven kan er ook voor ontbijt op zaterdag en zondag, BBQ op vrijdag en zaterdag en pasta op zaterdagavond gekozen worden. Wat deze opties inhouden en kosten vindt u op de pagina Horeca. Ook achteraf zijn deze zaken via de verkregen inschrijf link nog te bestellen.

Na de geslaagde betaling is de deelname definitief zoals in de automatisch verstuurde bevestigingsmail wordt aangegeven. In deze bevestigingsmail staat een link waarmee later nog wijzigingen op de inschrijving kunnen worden doorgegeven tot uiterlijk 29 September 2018. Bewaar deze bevestigingsmail dus goed!!

Transponder/chip waarborg: Voor de tijdregistratie wordt gebruik gemaakt van een transponder/chip. Deze wordt uitgeleend aan het team of de individuele rijder voor gebruik tijdens het evenement. Bij verlies of niet terugbezorgen van de transponder/chip zal de organisatie € 90,= in rekening brengen. Tijdens de inschrijving geeft u hiervoor een machtiging af.

Verklaringen: De deelnemer verklaart tijdens het inschrijven door aankruisen van het hokje kennis te hebben genomen van het reglement en akkoord te zijn met de medische verklaring, de ouderlijke toestemming en het privacybeleid.

Ouderlijke toestemming De minimum leeftijd van de deelnemers is vastgesteld op: 16 jaar voor de Gulbergen24 en 12 jaar voor de 6 uur marathon. Minderjarigen (onder 18 jaar) moeten vergezeld zijn van minstens 1 meerderjarige in de ploeg en moeten een door hun ouders of andere wettelijke vertegenwoordiger getekende ouderlijke toestemming kunnen voorleggen. Bedoelde meerderjarige in de ploeg moet zich met naam en toenaam als zodanig melden bij de organisatie, deze wordt aangemerkt als de enige en vaste begeleider: deze is verantwoordelijk voor de minderjarige. De schriftelijke ouderlijke toestemming moet bij de organisatie zijn ingediend. De teamleider dient bij het online inschrijven akkoord te geven dat de minderjarige deelnemer(s) toestemming hebben van ouders/verzorgers en blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor deze deelnemers! De organisatie kan in geen enkele vorm van welke aard dan ook verantwoordelijk worden gesteld!

Verklaring van goede gezondheid: De deelnemers verklaren in goede gezondheid te verkeren en een goede fysieke conditie te hebben. De teamleider geeft bij de online inschrijving aan dat alle deelnemers in zijn/haar team in goede gezondheid verkeren. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor gezondheidsproblemen tijdens de marathon.

Let op!!!! Nederlandse deelnemers kunnen inschrijven en direct met Ideal afrekenen. Buitenlandse deelnemers kunnen met een overschrijving betalen.

Please note! Dutch participants can pay by Ideal. Foreign participants, first register. You receive a confirmation with payment details. After payment you are assured of participation!

Nog
dagen
0
0
0
uur
0
0
minuten
0
0
seconden
0
0
tot de start